Audiens Norge inviterer til åpning av Sweetpoint Studios

Audiens Norge er i rute med Sweetpoint Studios – et 250 kvadratmeter stort rom for preproduksjon, kurs, demo og øvelser. – Dette lydrommet er kjemperelevant for alle som driver med fremføring … Continue reading Audiens Norge inviterer til åpning av Sweetpoint Studios