Ingen konserter før tidligst i september

Forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere forlenges til 1. september. Dermed må store musikkfestivaler og elitefotball med publikum avlyses sommeren 2020.ANNONSE FRA NNNN: