KORONAVIRUSET

Virke ber om kompensasjonsordning for kulturarrangører

Virke kultur og opplevelse er godt fornøyd med de nye permitteringsreglene, men savner en kompensasjonsordning for arrangører som rammes av avlysninger. – De første konkursene vil komme i løpet av

Les mer…